Đề nghị lùi thông qua luật BHXH sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương

Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, khi cho ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) một số ý kiến đề nghị lùi thông qua dự án Luật này sang kỳ họp thứ 8, thay vì thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đại biểu cho rằng, sau thời điểm cải cách tiền lương từ 1/7, sẽ có nhiều vấn đề tác động, thay đổi, nếu lùi thông qua sẽ tránh được tình trạng "vừa thông qua luật lại phải sửa ngay".

Phân tích dự thảo luật còn có nhiều ý kiến khác nhau về rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cũng như những tác động khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7 sẽ rất khó tính toán cơ chế BHXH. Do vậy, đại biểu đề nghị lùi thông qua Luật BHXH sửa đổi từ kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới đây.

Khi áp dụng chính sách tiền lương mới cho cán bộ, công chức viên chức nhà nước sẽ tính theo vị trí việc làm, cũng có nghĩa sẽ không còn các khoản trợ cấp, trong khi cách tính lương mới vẫn chưa được Bộ Nội vụ công bố khiến không ít người băn khoăn. Do đó nhiều chuyên gia và cử tri đồng tình với quan điểm chưa thông qua luật bảo hiểm xã hội ( sửa đổi).

Theo Ủy ban Xã hội, từ ngày 1/7, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ phát sinh một số vấn đề liên quan đến dự thảo luật. Trong khi, khi Chính phủ trình Quốc hội dự án luật này chưa dự liệu hết được tác động.  Do vậy ý kiến của các đại biểu để lùi việc thông qua Luật sang kỳ họp sau cũng cần được xem xét.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Đức Minh -

Vũ Hiếu -

Ninh Tùng