Đề nghị nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật

Chiều 25/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tham gia thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật.

Ngoài ra, về giải thích từ ngữ, khoản 3, Điều 4 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi các thông tin về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại biểu đề nghị đổi tên khoản thành “Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã” để phù hợp với phần giải thích phía sau.

Bên cạnh đó, khoản 9, 10 Điều 4 quy định: Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho tất cả thành viên. Mức độ góp sức lao động của thành viên được đo bằng tỷ lệ tiền lương, tiền công hoặc thù lao của từng thành viên trên tổng tiền lương, tiền công và thù lao của tất cả thành viên.

Đại biểu cho rằng, không thể so sanh sánh mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên hoặc mức độ đóng góp sức lao động của thành viên trong một năm với các thành viên khác trong 3 năm, 10 năm được. Do vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ cách tính chỉ số trên trong 1 đơn vị thời gian cụ thể để đảm bảo hợp lý, chặt chẽ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!