Đề nghị phân cấp, phân quyền cho địa phương quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng

Phát biểu tại phiên họp sáng 1/11, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk bày tỏ quan tâm đến vấn đề quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Theo đại biểu, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng không phải là vấn đề mới, tuy nhiên, những vấn đề bất cập từ các chính sách, thực tiễn ở địa phương đặt ra cần Chính phủ lắng nghe, quan tâm và giải quyết kịp thời.

Trước hết, về chính sách nhà nước đặt hàng quản lý, bảo vệ rừng, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ đặt hàng, chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê rừng đối với các công ty lâm nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ công ích về quản lý bảo vệ rừng tự nhiên.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, đại biểu đề nghị Chính phủ phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ dưới 50 ha, đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha với các dự án, công trình phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số