Đề nghị tiếp tục miễn giảm thuế, phí với liều lượng cao hơn

Thời gian qua đã có nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được ban hành và thực hiện hiệu quả để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tiếp tục rút khỏi thị trường, người lao động nghỉ việc, cắt giảm giờ làm, tại buổi thảo luận tại hội trưởng Quốc hội sáng 2/11, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp.

Mặc dù việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp được cho là sẽ làm giảm thu ngân sách trong điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên theo các đại biểu, để đạt được kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội là 6,5% đến 7% giai đoạn 2021-2025 thì cần tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng kiến nghị Quốc hội xây dựng và ban hành nghị quyết riêng về phát triển toàn diện doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới; Khi có một lực lượng doanh nghiệp hùng tráng, nền kinh tế mới tăng trưởng nhanh, bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam