Để "Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng

“Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Với tinh thần này, trong suốt chặng đường phát triển, các hoạt động Đoàn luôn nỗ lực phát huy thế mạnh tuổi trẻ, đồng thời giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ cả về tư tưởng và kĩ năng xã hội. Đại hội Đoàn cũng là dịp để các đoàn viên nhìn lại về hoạt động đoàn trong thời gian qua và định hướng công tác cho thời gian tới.

Trong 5 năm nhiệm kì vừa quá, có đến nửa thời gian hoạt động Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhưng cũng trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, chúng ta thấy được 1 thế hệ thanh niên không ngại khó khăn, lấy cống hiến cho cộng đồng làm lẽ sống của bản thân. Tinh thần xung kích này cũng được thanh niên phát huy hằng ngày, hằng giờ.

Trong bối cảnh mới, hoạt động đoàn cần có nhiều thay đổi để phù hợp với thế hệ trẻ mới hay còn được biết đến là thế hệ Z. Khởi nghiệp, chuyển đổi số, trang bị kĩ năng an toàn trên mạng là một trong những nhiệm vụ mới của Đoàn thanh niên.

Chiều nay, các đại biểu sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kì mới, cùng với những nhiệm vụ mới. Dù có nhiều thách thức từ những thay đổi nhanh chóng trong nước và Quốc tế, xong thanh niên với tinh thần xung kích, cống hiến được tin tưởng, kì vọng sẽ thực sự đem lại “mùa xuân” cho xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Vũ Hiếu