Đề xuất 4 nhóm chính sách trong dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, chiều 26/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ Công trình Quốc phòng và Khu Quân sự.

Dự thảo luật gồm 06 chương, 34 điều, với 04 nhóm chính sách bao gồm:

Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về xác định phạm vi bảo vệ CTQP và KQS và nội dung quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Chính sách 2: Chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự của các CTQP và KQS.

Chính sách 3: Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời CTQP và KQS.

Chính sách 4: Chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Quốc phòng an ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự.

Về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự, UBQPAN cho rằng, nội dung này đã được Chính phủ tiếp thu chỉnh lý tương đối chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách phân loại này chưa bao quát các Công trình Quốc phòng và Khu quân sự theo khái niệm tại dự thảo Luật, nhất là các công trình lưỡng dụng…; đồng thời đề nghị quy định rõ hơn để dễ phân biệt được loại, nhóm Công trình Quốc phòng và Khu quân sự.

Về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự; vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự, UBQPAN cơ bản nhất trí với dự thảo Luật, tuy nhiên đề nghị tiếp tục rà soát để quy định cụ thể hơn, nhất là các hoạt động trong phạm vi vành đai an toàn CTQP và KQS, đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra bình thường nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động quốc phòng, quân sự và sự an toàn cho CTQP và KQS.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam