Đề xuất 4 tình huống cảnh sát cơ động được kiểm tra người, phương tiện

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo lần 2 thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của cảnh sát cơ động (CSCĐ) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 2 tháng (từ 16/8 - 16/10/2022).

Theo Điều 19 về Xử lý vi phạm trong tuần tra, kiểm soát, Bộ Công an đề xuất lực lượng CSCĐ khi tuần tra được quyền kiểm tra, kiểm soát trong 4 trường hợp, gồm: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã; Khi phát hiện người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy tìm; Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy.

Bộ Công an đề xuất khi tuần tra, kiểm soát công khai, CSCĐ phải sử dụng trang phục công an, giấy chứng nhận công tác đặc biệt... và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định.

Ngoài ra, CSCĐ được phép tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang trong các trường hợp: Phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khi có yêu cầu hay khi có diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự.

Khi phát hiện người hay phương tiện vi phạm, cán bộ hóa trang phải thông báo ngay cho lực lượng công khai để xử lý.

Về xử lý tình huống, dự thảo đề xuất khi phát hiện vi phạm hành chính, CSCĐ có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền xử phạt, thì lập biên bản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và chuyển ngay cho người có thẩm quyền để xử lý.
 

Quang Trịnh