Đề xuất 8 bệnh truyền nhiễm được ưu tiên ngân sách khám, chữa bệnh

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất 8 loại bệnh truyền nhiễm trong nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh.

Bao gồm: dại; lao phổi; uốn ván; bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); sốt rét; bệnh do liên cầu lợn ở người; than; viêm não virus.

Dự thảo nêu rõ bệnh được đưa vào Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6/7 tiêu chí hoặc 5/7 tiêu chí và có tính đặc thù.

Các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí nhân lực và đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam