Đề xuất áp dụng biện pháp mạnh để quản lý mã số vùng trồng

Thời gian qua, cơ quan bảo vệ thực vật của Việt Nam đã nhận hàng trăm thông báo vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật từ các nước nhập khẩu.

Hiện trên cả nước có gần 7.000 mã số vùng trồng, 2.000 mã số cơ sở đóng gói và tất cả đều được các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản... chấp nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng mới chỉ đạt khoảng 40%, cơ sở đóng gói là 17%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất với Chính phủ xây dựng 2 nghị định liên quan đến quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói rau quả và quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm các quy định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.