• 1036 lượt xem
  • 13:00 21/08/2023
  • Xã hội

Đề xuất bỏ HĐND cấp quận huyện, phường tại Luật Thủ đô (sửa đổi)

Việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức chính quyền tại Thủ đô trong Luật Thủ đô (sửa đổi) là một yêu cầu khách quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững. Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 21/8.

Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là 1 trong 9 nhóm vấn đề quan trọng trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Có ý kiến đề nghị quy định tổ chức chính quyền Thủ đô theo mô hình bỏ HĐND quận, huyện, phường theo mô hình thí điểm đang thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Quy định theo mô hình trên hạn chế độ chễ trong việc triển khai thực hiện chính sách phát triển các chính sách kinh tế, xã hội, tăng cường hiệu lực hiệu quả của các cấp chính quyền.

Ngoài ra, việc bỏ HĐND cấp quận, huyện cơ bản như phương án đã thực hiện thí điểm những năm trước, đã có đánh giá và kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, việc không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường có thể dẫn đến việc sắp xếp lại bộ máy, giải quyết chế độ, đối với cán bộ chuyên trách ở các HĐND ở các cấp hiện nay, do đó cũng cần có đánh giá kỹ tác động, quy định cụ thể lộ trình thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hương -

Nhật Huy