Đề xuất cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID toàn quốc

Sau một thời gian thí điểm tại TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên - Huế, mới đây Bộ Tư pháp đã kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện mở rộng thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào điều kiện hạ tầng, kỹ thuật hiện có của địa phương, quyết định thời gian thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, tuy nhiên không chậm quá ngày 31/12/2024. Bộ cũng sẽ phối hợp Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan, phối hợp và hoàn thiện Quy trình về việc thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như điều kiện kỹ thuật, cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tính đến hết 14/6/2024, Hà Nội đã tiếp nhận trên 11.400 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID còn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế là gần 2.000 hồ sơ.     

Truyền hình Quốc hội Việt Nam