Đề xuất cho Hà Nội cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào chiều mai 28/5. Một trong những vấn đề lớn được xin ý kiến là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Theo dự luật, sẽ thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng mang lại giá trị và hiệu quả cao về kinh tế - xã hội mà pháp luật chưa có quy định, chưa cho phép thực hiện hoặc quy định hiện hành của pháp luật không còn phù hợp... với phạm vi được giới hạn dưới sự kiểm soát đặc biệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là nội dung mà nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và đại biểu Quốc hội quan tâm, kỳ vọng.

Là một doanh nghiệp công nghệ, One Office kỳ vọng việc đưa mô hình thử nghiệm có kiểm soát vào Luật Thủ đô lần này sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý để các doanh nghiệp công trong lĩnh vực này dám dấn thấn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ của tương lai.

Nhấn mạnh thử nghiệm sẽ gắn với rủi ro, gắn với rủi ro phải loại trừ một số trách nhiệm, đại biểu đề nghị rà soát lại để có thể đưa một số loại trừ trách nhiệm trong thử nghiệm này. Về lĩnh vực thử nghiệm, đại biểu nêu ví dụ như lĩnh vực tài chính, trong chuyển đổi số, trong AI hoặc trong bán dẫn, một số cái gắn trực tiếp với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô chứ không nên rộng quá.

Còn theo các chuyên gia, để triển khai được cơ chế thử nghiệm thì ngoài việc trao quyền cho Thủ đô thì Thủ đô cũng cần phải nhanh chóng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ để có thể thẩm định cũng như kiểm soát được những mô hình mới, chưa có tiền lệ này.

Theo các chuyên gia, nếu thành phố Hà Nội được trao cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thì đây được kỳ vọng là một bước đột phá quan trọng để đưa kinh tế số chiếm tỷ trọng cao trong GDP của thành phố.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Trương Tùng -

Khánh Hoàng