Đề xuất đầu tư ngân sách không hoàn lại cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trong khuôn khổ diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfesh Vietnam 2022 từ nay đến 04/12, ngoài không gian triển lãm hơn 250 gian hàng các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sự kiện còn có hơn 30 hội nghị, hội thảo chuyên đề chia sẻ về kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Tại hội thảo giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chuyên gia đã thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm về “Đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học - công nghệ trong doanh nghiệp; giải pháp kết nối nguồn lực thúc đẩy Khoa học Công nghệ và kinh nghiệm chuyển đổi số khoa học công nghệ trong doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho biết, hiện vẫn còn doanh nghiệp chưa tự mình nghiên cứu và làm chủ được công nghệ. Việc chuyển giao công nghệ các dự án khoa học công nghệ còn gặp vướng mắc trong thủ tục định giá, định giá chậm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chia sẻ các ý tưởng cải tiến kỹ thuật mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời đề xuất xây dựng các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp có ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Việc doanh nghiệp tự nghiên cứu sáng tạo, đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ khoa học kỹ thuật đi kèm với cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước chính là động lực, niềm tin với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Quang Duy Hữu Ái