Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian nộp đổi với số thuế tiêu thụ đặc biệt và phải nộp phát sinh của thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô nội.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước  Nhằm hỗ trợ ngành sản xuất ôtô trong nước, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế  tiêu thụ đặc biệt cho ôtô nội. Cụ thể, bộ này đề xuất gia hạn thời gian nộp đối với số thuế  tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9-2022 đối với ôtô nội.  Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế  tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9-2022 chậm nhất là ngày 20-11-2022.

quảng cáo