Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT đối với xăng dầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu.

Theo đó, giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Xăng: Giảm từ mức 10% xuống 5%; Xăng E5: Giảm từ mức 8% xuống 4%; Xăng E10: Giảm từ mức 7% xuống 3,5% làm tròn xuống là 3%, và giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng (từ mức thuế suất 10% xuống 5%) đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn. Thời gian áp dụng 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành.