Đề xuất không giao dự án nhóm B, C cho cấp huyện, xã

Cũng liên quan đến luật đầu tư, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần cân nhắc giao các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cho chính quyền cấp huyện và cấp xã, bên cạnh đó các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi quy định giao UBND tỉnh thực hiện lập phương án điều chỉnh vốn đối với nguồn ngân sách địa phương để việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt được như kỳ vọng.

Đối với dự án nhóm A của địa phương sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài một số đại biểu tán thành với đề nghị của Chính phủ chuyển thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tương tự như các dự án nhóm B, C. Tuy nhiên đối với dự án nhóm B,C giao cho HĐND cấp huyện, xã cần xem xét lại để đảm bảo tiến độ các dự án bởi trong thực tế cấp Huyện, xã không có cơ quan chuyên môn cũng như năng lực thực hiện.

Theo bà Trần Kim Yến - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc phân cần tính toán đến tính khả thi đối với cấp huyện và cấp xã, liên quan đến thẩm quyền và năng lực triển khai của cấp này.

Cho rằng Khoản 2 Điều 3 dự thảo Luật "Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư", đã mở rộng thẩm quyền của cấp tỉnh trong chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị; tạo điều kiện để sớm triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, trong thực tiễn có nhiều ràng buộc bởi các luật liên quan khác đã làm hạn chế ưu điểm của những sửa đổi, bổ sung trên khiến nhiều vị trí quỹ đất “vàng” nhưng phải chờ điều chỉnh quy hoạch mới có khả năng đưa vào khai thác, gây lãng phí tài nguyên đất đai và tài sản gắn liền với đất, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị.

Ông Cầm Hà Chung - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ: “Để đảm bảo tính đồng bộ, tôi xin đề xuất Quốc hội xem xét giao Thủ tướng  Chính phủ phân quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị loại I cho HĐND cấp tỉnh phê duyệt đối với các khu vực hiện đang nằm trong các khu vực đô thị hiện hữu và là các khu chức năng không đóng vai trò là trung tâm chính trị - hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao cấp đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định".

Về thẩm quyền điều chỉnh chủ trương, kế hoạch, nguồn vốn đầu tư công hàng năm với nguồn ngân sách địa phương một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điểu chỉnh sửa đổi quy định giao UBND tỉnh thực hiện lập phương án điều chỉnh vốn để  việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt được như kỳ vọng.

Mời Quí khán giả theo dõi ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Luật Đầu tư.