Đề xuất lập trung tâm chuyển đổi số dữ liệu phương tiện quốc gia

Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, chuẩn bị đề xuất xây dựng trung chuyển đổi số phương tiện GTVT quốc gia để phù hợp xu hướng hiện đại hóa quản lý.

Cùng đó, năm 2022, Cục Đăng kiểm VN sẽ nâng cấp, hoàn thiện chương trình phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới và hệ thống camera giám sát để nâng hiệu quả quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình kiểm định, tăng cường giám sát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực đăng kiểm.