Đề xuất miễn thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay từ 30% lên 50%

Bộ Tài chính vừa có kiến nghị về việc miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay năm 2022 để hỗ trợ các hãng hàng không khắc phục khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID 19 , thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết quy định giảm 30% mức thuế  bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. 

Để tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không phục hồi và phát triển, trên cơ sở đánh giá hiệu quả, tác động của 2 Nghị quyết nêu trên, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 13/2021. Cụ thể, tại Nghị quyết số 13 đã tăng mức giảm thuế  bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm 2022./.