Đề xuất miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém

Trước sự đổ vỡ hàng loạt của Ngân hàng tại Mỹ và Thuỵ sỹ gần đây và nhiều ngân hàng thương mại của Việt Nam được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt đã đặt ra vấn đề về việc quy định các tiêu chuẩn trong quản lý và giám sát tài chính của các tổ chức tín dụng và quan trọng là việc trao thêm thẩm quyền cho Ngân hàng nhà nước tới đâu trong giải quyết tình trạng khẩn cấp khi có đổ vỡ tài chính xảy ra.

Việc miễn trừ trách nhiệm pháp lý của những người làm công tác xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ được xem xét như thế nào trong lần sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng lần này là những vấn đề được các chuyên gia Ngân hàng thế giới khuyến nghị tại hội thảo trao đổi về Dự án Luật Các tổ chức tín dụng ( sửa đổi) diễn ra vào sáng nay do Uỷ ban kinh tế phối hợp với ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức.

Hệ luỵ của sự đổ vỡ của các ngân hàng là rất lớn, có thể gây ra khủng hoảng tài chính lâu dài cho nền kinh tế, thậm chí ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Biện pháp giải quyết “ sự đổ vỡ” này có thể bằng cách Ngân hàng trung ương sẽ bơm tiền, hay nhận tái cấp vốn từ ngân hàng khác, hoặc sáp nhập vào ngân hàng có tiềm lực mạnh để cứu thanh khoản của ngân hàng đó. Đây là biện pháp Việt Nam đang thực hiện rất tốt khi từ năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành để đảm bảo không cho ngân hàng nào bị phá sản. Tuy nhiên, khoảng trống pháp lý hiện nay, chính là ngân hàng nhà nước chưa được trao đủ thẩm quyền quyết định trong những tình trạng khẩn cấp trong Luật. Đây là vấn đề đã được đặt ra từ khi sửa đổi Luật tổ chức tín dụng 2017.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật này đồng tình với quan điểm được các chuyên gia ngân hàng thế giới khuyến nghị. Trong bối cảnh hệ thống tài chính quốc gia chịu nhiều biến động như hiện nay, thì cần đồng bộ Luật tổ chức tín dụng với Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật bảo hiểm tiền gửi, Nâng cao vai trò và gia tăng công cụ xử lý của tổ chức baỏ hiểm tiền gửi nhằm can thiệp sớm, ứng phó với các vấn đề khủng hoảng tài chính, bảo vệ lợi ích ngừoi gửi tiền.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Yến – Thế Anh