Đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua Hà Nam

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) kiến nghị mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn nút giao Đại Xuyên đến Liêm Tuyền từ 4 lên 6 làn xe.

Đoạn đường dài 19,7 km, điểm đầu tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, tiếp nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; điểm cuối tại nút giao Liêm Tuyền, thuộc xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Mặt đường sẽ được mở rộng lên 35,5 m, tốc độ thiết kế 100-120 km/h.

Dự án có tổng vốn 512 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu và vốn hợp pháp của nhà đầu tư 274 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ vốn vay thương mại, thời gian hoàn vốn khoảng 11 năm.