Đề xuất nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến

Chính phủ đề xuất bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông. Đây là nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo Luật bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu phổ thông, báo mất Hộ chiếu phổ thông, đồng thời bỏ quy định về việc trực tiếp đến nộp hồ sơ các loại giấy tờ chứng minh thông tin cơ bản của cá nhân.

 Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc bổ sung quy định cho phép người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ trên môi trường điện tử là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa tối đa về thủ tục cho người dân, tiết kiệm được chi phí, bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục