Đề xuất sửa quy chuẩn về an toàn cháy cho công trình

Sáng nay 5/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc với UBND thành phố Hạ Long và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”. Việc áp dụng Quy chuẩn 06 về An toàn cháy cho nhà và công trình là vấn đề có nhiều kiến nghị.

Kể từ khi có Nghị quyết của Quốc hội, 3 năm qua, trên địa bàn Hạ Long chỉ xảy ra 58 vụ cháy theo tiêu chí thống kê. Tuy nhiên, Quy chuẩn Việt Nam 06 qua các lần cập nhật nhiều điều kiện về lối thoát nạn, khoảng cách an toàn khi áp dụng gặp nhiều khó khăn. 

Đại diện các doanh nghiệp cho biết đang trông chờ vào việc sửa đổi Quy chuẩn 06 và Nghị định 136/2020 để phù hợp với thực tiễn.

Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố Hạ Long và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh báo cáo những khó khăn, bất cập cụ thể trong thực hiện các quy định pháp luật, nêu rõ những đề xuất, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng