Đề xuất tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư khi xây nhà ở xã hội

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ, trong giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 6,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội.

Ông Mạc Đình Minh cho rằng, đây là một chỉ tiêu lớn của thành phố Hà Nội. Để hoàn thành chỉ tiêu này, việc đề xuất, tham mưu chính sách thu hút các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia là vô cùng cần thiết. Trong đó, thành phố đề nghị cần có giải pháp cải cách về trình tự thủ tục, đặc biệt là lựa chọn nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Liên quan đến tiền sử dụng đất thu được từ 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong khu nhà ở thương mại, thành phố Hà Nội đề xuất sửa đổi khoản 3 điều 81 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), được sử dụng số tiền này thông qua quỹ phát triển nhà ở địa phương để phát triển đầu tư hoặc cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.

Cùng với đó, ông Mạc Đình Minh đề xuất tăng lợi nhuận định mức của các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội lên 15% (trước đây quy định là 10%).

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số