Đề xuất UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Liên quan tới dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, Bộ Xây dựng đề xuất phương án bỏ quy định về 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Thay vào đó quy định bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, địa phương.

Thời gian qua, việc thực thi 20% quỹ đất đối với dự án thương mại, để làm nhà ở xã hội đã lộ nhiều bất cập trong quá trình triển khai. Thực tế, việc đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật với dự án thương mại sẽ khác xa so với đầu tư cho phần quỹ đất nhà ở xã hội. Việc làm này vô hình chung làm các khu đô thị trở nên không đồng bộ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thực tế có những dự án thương mại có diện tích dưới 2ha tại các đô thị loại 1, ở những vị trí trung tâm và có lợi nhuận cao nhưng lại không phải góp đất xây dựng nhà ở xã hội do quy định phải 2ha trở lên mới phải đóng góp. Việc làm này, vô hình chung dẫn tới hệ quả mất cân bằng trong kinh doanh bất động sản.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, dự thảo luật Nhà ở 2014 sửa đổi sẽ yêu cầu bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng đã được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi luật Nhà ở năm 2014, dự kiến trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Minh Quốc