Đề xuất xây dựng Luật Thuế bất động sản

Bộ Tư pháp đang đề xuất Chính phủ xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ sung dự án Luật Thuế bất động sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội.

Luật Thuế bất động sản chung sẽ được xây dựng, thay thế cho Luật Sử dụng đất nông nghiệp và Luật Sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay. Theo đề xuất, Luật Thuế bất động sản dự kiến sẽ tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế nhằm đảm bảo đơn giản, thuận lợi trong công tác quản lý thu thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đáng chú ý, việc đánh thuế theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần để đảm bảo mục tiêu điều tiết cao đối với trường hợp nhà, đất có giá trị lớn. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng sẽ áp thuế suất cao với nhà, đất lấn chiếm; bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng; nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam