Đề xuất xây dựng phương pháp hỗn hợp trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đề xuất Xây dựng phương pháp tính thuế hỗn hợp, bao gồm cả thuế tuyệt đối và thuế phần trăm trong giai đoạn hiện nay. Đây là ý kiến được đưa ra bàn thảo tại hội thảo một số vấn đề liên quan đến việc triển khai luật Thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực tiễn. Hội thảo do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội phối hợp với viện KAS, Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức sáng nay.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, xu hướng tiêu dùng và bối cảnh kinh tế đã thay đổi lớn. Do đó việc cải cách thuế TTĐB Việt Nam là cần thiết.

Thống kê cho thấy, Việt Nam thuộc nhóm 27% quốc gia trên thế giới chủ yếu áp dụng phương pháp tính thuế tương đối; còn lại 73% các quốc gia trên thế giới đang chuyển sang tính thuế tuyệt đối và hỗn hợp.

Với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, việc nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) và thuế suất tuyệt đối, gọi chung là thuế hỗn hợp - là cần thiết và phù hợp với xu hướng thế giới đang áp dụng và mục tiêu tăng thu NSNN. Đồng thời, cách này hạn chế tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có ngoại ứng tiêu cực, hạn chế vấn đề chênh lệch giá lớn giữa giá xuất xưởng và giá bán lẻ.

Lê Hương -

Thanh Nga -

Đức Minh