Đến năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn sẽ được truyền thông từ khâu soạn thảo

Sáng 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Phóng viên DIỆU LINH: “Mục tiêu của Đề án là đến năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn sẽ được tổ chức truyền thông từ khâu soạn thảo cho đến lúc ban hành. Điều này góp phần nâng cao chất lượng của chính sách, tính khả thi của pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp."

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, khẳng định, việc Thủ tướng phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đáp ứng xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch và ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.

Theo đó, đề án xác định mục tiêu tổng quát là tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Trước mắt, trong năm nay, 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành. 

Thực hiện : Diệu Linh Nhật Huy