Di sản Việt Nam: Chèo - Từ dân gian trở thành di sản

Chèo là loại hình nghệ thuật dân gian có lịch sử lâu đời của nước ta. Theo dòng chảy thời gian và đặc biệt trước tác động của nền văn hóa hội nhập, một phần nghệ thuật chèo cổ đã bị mất đi nhưng cũng bổ sung vào đó là những làn điều chèo mới, hiện đại.

Tuy nhiên, bảo tồn cái gốc và phát huy sức sáng tạo mới luôn là cốt lõi của việc gìn giữ các loại nghệ thuật dân gian. 

Nghệ thuật chèo sẽ phải làm như thế nào để thực hiện điều đó? “Câu chuyện Di sản" tuần này sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Hằng và PGS.TS Hà Hoa - Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam