Di sản Việt Nam: Đưa di sản vào đời sống để tăng hiệu quả giáo dục

Giáo dục di sản là nhiệm vụ cần thiết để xây dựng nền tảng văn hóa, kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua nhiều tỉnh thành đã đẩy mạnh công tác giáo dục di sản với nhiều hình thức đa dạng phong phú.

Tuy nhiên, làm sao để giáo dục di sản có chiều sâu, đi vào thực chất, tránh tình trạng cưỡi ngựa xem hoa lại phụ thuộc rất nhiều vào cách thức thực hiện cũng như sự phối hợp giữa nhà trường và đơn vị quản lý di sản. 

Cùng bàn luận về vấn đề này với Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Anh Thư