Di sản Việt Nam ISố 60I: Hà Nội - Phát huy giá trị di sản văn hoá tại di tích để xứng tầm là thủ đô di sản

Hà Nội có hệ thống di sản văn hoá vô cùng phong phú, mang đậm bản sắc và truyền thống văn hoá của người Việt, trong đó phải kể tới các di tích lịch sử - văn hoá. Đây là nguồn tài nguyên, nguồn lực đặc biệt có thể khai thác để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thủ đô. Việc phát huy giá trị di sản là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các di tích.

Với nguồn vốn văn hóa dồi dào, các điểm đến di sản tại Hà Nội đã và đang không ngừng xây dựng những sản phẩm văn hóa ấn tượng, giàu bản sắc từ chất liệu riêng có. Điều này không chỉ giúp tôn vinh, quảng bá điểm đến, mà còn góp phần khơi nguồn sáng tạo từ tài nguyên di sản, hướng tới trở thành “Thủ đô Di sản”. Vậy khai thác thế nào để phát huy tối đa giá trị văn hoá tại các di tích và để sớm đưa Hà Nội thành Thủ đô “ Văn hiến- Văn minh- hiện đại"?

Hà Nội là địa phương luôn giải quyết hài hoà, hợp lý giữa bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá và phát huy giá trị di sản tại các di tích. Với sự quan tâm của chính quyền cùng với cộng đồng, việc khai thác giá trị của hệ thống di tích để phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội có thể bước đầu được thể hiện qua nhiều khía cạnh, mức độ khác nhau.

Việc khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá của Thủ đô Hà Nội là tín hiệu đáng mừng cho thấy sức mạnh nội tại sẽ tạo nên nguồn lực phát triển bền vững. Và cũng từ những đặc điểm từng loại hình di tích, điều kiện của từng di tích, chính quyền sẽ lựa chọn những phương thức bảo vệ, phát huy một cách phù hợp, không phải di tích nào cũng phát huy bằng cách đưa du khách đến bằng mọi cách mà sẽ là bảo tồn hoặc phát huy theo một hình thức phù hợp nhất.

Hà Nội là vùng đất giàu tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa, tuy nhiên để trở thành miền đất lý tưởng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hoá thì Hà Nội cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là về chính sách hỗ trợ để cộng đồng có vai trò và trách nhiệm hơn với di sản.

 

Việt Hoà