Di sản Việt Nam l Số 36 l: Bảo tồn và phát huy tư liệu di sản các nhà khoa học Việt Nam

Có thể khẳng định, các nhà khoa học chính là tinh hoa của đất nước. Chúng ta có các nhà khoa học nổi tiếng như GS Tạ Quang Bửu, GS Trần Đại Nghĩa, GS Lê Văn Thiêm, GS Nguyễn Văn Huyên, GS Tôn Thất Tùng... Họ là những người đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc và có đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Di sản mà các nhà khoa học để lại không chỉ là những công trình khoa học có giá trị thực tiễn mà còn là những bài học quý giá về tinh thần hy sinh, công hiến trong nghiên cứu khoa học cho các thế hệ sau. Đó là một kho tàng lịch sử quí giá. Tuy nhiên, hiện nay, những di sản này chưa được nhiều người biết đến, chưa được khai thác như một di sản văn hóa để thu hút, phát triển du lịch và đặc biệt chưa được quy định trong Luật Di sản văn hóa.

Làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị di sản các nhà khoa học như những câu chuyện văn hóa đến với các thế hệ trẻ, làm thế nào để loại hình di sản này nhận được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và doanh nghiệp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nó? Đây chính là nội dung chương trình Di sản Việt Nam lần này.

Trước hết, hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên "Dòng chảy Di sản”, để cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hạnh Thủy