Di sản Việt Nam |Số 44|: Phát triển bảo tàng ngoài công lập – Con đường toàn dân cùng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Sau hơn 20 năm Luật di sản văn hóa ra đời và cho phép hoạt động của bảo tàng ngoài công lập, hiện nay số bảo tàng ngoài công lập tại nước ta đã lên tới 67 bảo tàng, chiếm gần 50% số lượng bảo tàng hiện có của cả nước. Làm thế nào để phát huy vai trò của bảo tàng ngoài công lập đã và đang nhận được sự quan tâm của các nhà làm chính sách, các nhà quản lý cũng như những người trực tiếp làm bảo tàng.

 

Làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển của bảo tàng ngoài công lập là trăn trở của rất nhiều người, đặc biệt là những người yêu văn hóa, xây dựng chính sách và quản lý văn hóa. Và để có câu trả lời cho vấn đề này, cùng tìm hiểu trong chương trình với khách mời: ông PHẠM ĐỊNH PHONG – Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Ngoài ra những tin tức văn hóa: Sự hồi sinh của Văn Miếu; Ấn vàng Hoàng đế chi bảo được thương lượng mua với giá gần 154 tỷ đồng; Ra mắt trang website kho tư liệu ảnh chung của Pháp và Việt Nam; Bảo vật quốc gia giữa lòng Cổ Loa...
cũng là nội dung sẽ có trong chương trình.

 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hạnh Thủy