Di sản Việt Nam |Số 11|: Hồi sinh di sản đô thị để bổ sung vào mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở

Chương trình Di sản Việt Nam số 11 sẽ bàn luận cùng khán giả về vấn đề: Hồi sinh di sản đô thị để bổ sung vào mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Di sản đô thị vừa là sản phẩm sáng tạo từ văn hóa của loài người, vừa là môi trường bao chứa những hoạt động văn hóa ấy. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tự thân di sản đô thị đã hội tụ những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, và kiến tạo nên cảnh quan, dấu ấn, ngày qua ngày gắn bó, ăn sâu vào tâm thức cộng đồng.

Quả thực, nếu không có hoạt động SỐNG một cách tươi tắn và sinh động, nếu di sản chỉ tồn tại ở dạng thức “đóng băng”, thì dù có ôm chứa bao nhiêu giá trị trong mình cũng trở nên lạnh lẽo. Và như vậy, đứng trước một số công trình di sản đang xuống cấp, chúng ta cùng mong các địa phương sẽ sớm đưa ra phương án “hồi sinh” hiệu quả, để có thêm nhiều thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng. 

Mời quí vị và các bạn theo dõi!

Thực hiện : Thiện Đoan