Di sản Việt Nam |Số 12|: Bảo tồn cây di sản - Khi cộng đồng đóng vai trò chủ chốt

Sau chương trình Di sản Việt Nam, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả về cây di sản. Đa số là cảm xúc tự hào và trăn trở về việc gìn giữ cây di sản - minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng dân cư. Vai trò của cộng đồng trong gìn giữ cây di sản và giải pháp khắc phục khó khăn khi bảo tồn cây di sản sẽ là nội dung chính trong chương trình này.

Kể từ khi đất nước ta bước vào thời kì “đổi mới toàn diện”, bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế thì Đảng và Nhà nước cũng đã đề ra rất nhiều chiến lược để bảo tồn, phát huy những giá trị di sản của đất nước. Nhờ vậy mà nhiều di sản vật thể cũng như di sản phi vật thể ở nước ta đã được thế giới công nhận và trở thành một phần của di sản nhân loại. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để chúng ta tiếp tục thực hiện trọng trách bảo tồn, phát huy vốn quí báu của dân tộc. 

Cây chính là biểu tượng của lịch sử, biểu tượng của văn hóa và biểu tượng cho sức sống của một làng quê. Như tiêu chí của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đặt ra ngay từ đầu, danh hiệu cây di sản là danh hiệu của cộng đồng, do cộng đồng đón nhận và gìn giữ. Chính vì vậy, vai trò của cộng đồng rất quan trọng trong việc bảo tồn các cây di sản. Và điều đáng mừng là trong những năm qua, nhiều địa phương đã có sự biến chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và rất tích cực để phát triển phong trào bảo tồn cây di sản.

Có những địa phương như xã Lê Thiện, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng đã thành lập Ban Quản lý cây di sản với mục đích là chăm sóc và bảo tồn cây. Mặc dù vậy, công tác bảo tồn vẫn còn khó khăn, trong đó nổi cộm là vấn đề kinh phí, vấn đề gắn trách nhiệm cộng đồng với việc chăm sóc và bảo tồn cây….

Để hiểu rõ hơn người Việt trân trọng cây di sản như thế nào; ý thức và thái độ cộng đồng với cây di sản thay đổi ra sao; những khó khăn trong quá trình chăm sóc, bảo tồn cây di sản là gì, chuyên mục Di sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS. TS TRẦN NGỌC HẢI – Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc trò chuyện!

 

Thực hiện : Anh Thư