Di sản Việt Nam |Số 4|: Bảo tồn di sản kiến trúc cận - hiện đại

Hệ thống di sản kiến trúc cận - hiện đại phản ánh sự chuyển biến về đời sống kinh tế, xã hội trong các giai đoạn hình thành và phát triển đô thị ở Việt Nam. Đó là những công trình có giá trị thẩm mỹ cao, thường nằm ở vị trí trung tâm đắc địa, nên tạo thành điểm nhấn đô thị, ghi được dấu ấn trong lòng người dân và du khách.

Bác Hồ của chúng ta từng nói “Văn hóa Việt Nam là những giá trị Đông - Tây kết hợp”. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, người Việt đã tiếp nhận có chọn lọc những yếu tố văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc, qua đó bồi đắp phong phú thêm kho tàng di sản của đất nước mình. Bên cạnh vốn di sản kiến trúc cổ truyền, có một loại hình di sản cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là giới nghiên cứu, giới chuyên môn. Đó là di sản kiến trúc đô thị, được kiến tạo chủ yếu từ thời thuộc Pháp. Hệ thống di sản kiến trúc cận - hiện đại này đã góp phần tạo dựng nên bản sắc cho các đô thị lịch sử của Việt Nam. Nhưng không ít công trình trong số đó phải đối mặt với nguy cơ bị biến dạng, thậm chí là biến mất, để phục vụ cho lợi ích kinh tế nhất thời.

Chương trình Di sản Việt Nam xin bàn luận cùng khán giả về một số vấn đề trong công tác bảo tồn bền vững, để hệ thống di sản kiến trúc cận - hiện đại được gìn giữ và phát huy giá trị trong sự tiếp biến văn hóa của thời gian. 

Mời quý vị theo dõi chương trình

Thực hiện : Thiện Đoan

quảng cáo