Di sản Việt Nam |Số 46|: Đánh thức tiềm năng di sản tư liệu ảnh khoa học

Việc khai trương trang web chung của Viện Thông tin Khoa học xã hội (ISSI) và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO), đồng thời giới thiệu tới công chúng triển lãm ảnh “Một thế kỷ tư liệu ảnh khoa học": di sản chung của 2 đơn vị này tại Hà Nội mới đây đã mở ra cơ hội quảng bá về các giá trị của kho tư liệu ảnh Việt Nam một thời do người Pháp ghi lại.

Những bức ảnh tư liệu khoa học cho chúng ta thấy, ngay trong giai đoạn cả 2 dân tộc Việt – Pháp cố gắng vượt qua thời kỳ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân thì lịch sử cũng đã tạo ra một kho tàng di sản lớn ghi lại ký ức của đất nước một thời không thể quên. Vậy làm thế nào để có thể phát huy giá trị của kho ảnh tư liêụ này đặt ra nhiệm vụ mới cho sự hợp tác của Viện Viễn đông bác cổ Pháp và Viện Thông tin Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó  Viện Thông tin Khoa học xã hội Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu để những tấm ảnh tư liệu này tiếp cận gần hơn với công chúng Việt Nam.

Kho tư liệu hình ảnh ghi lại những thời khắc lịch sử, khắc họa truyền thống, văn hóa Việt Nam do các nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam đóng góp trong nhiều thời kỳ đã được mở ra cho công chúng tìm hiểu nghiên cứu thông qua các triển lãm và thư viện ảnh trực tuyến.

40 bức ảnh thuộc 2 kho tư liệu cổ quý hiếm của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp và Viện Thông tin Khoa học xã hội của Việt Nam đang được trưng bày tại không gian thư viện của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Kho tư liệu cổ quý hiếm này  tập hợp gần 70.000 bức ảnh, trong đó khoảng 57.000 bức ảnh lưu giữ tại Thư viện KHXH - Viện Thông tin KHXH và hơn 10.000 bức ảnh lưu giữ tại EFEO Paris, có nội dung vô cùng phong phú, phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống văn hóa, lịch sử, con người, kiến trúc và phong cảnh ở khu vực Đông Dương đầu thế kỷ XX.

Theo đánh giá của Trưởng đại diện Viện Viễn Đông bác cổ  Pháp tại Hà Nội Philippe Le Failller, bộ sưu tập ảnh chung này là nguồn thông tin đặc biệt về Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX, là bộ sưu tập ảnh khoa học phong phú và lâu đời nhất ở Việt Nam. Trang web chung của 2 đơn vị ra đời là một trong những nỗ lực để thực hiện mục tiêu này.

Thực hiện : Bích Liên Diệu Ngân Minh Quốc Thế Anh