Di sản Việt Nam số 91: Nhìn lại những dấu ấn của ngành văn hoá trong năm 2023

Năm 2023 có thể nói là một năm mà các dấu ấn trong lĩnh vực văn hóa di sản rất đậm nét. Minh chứng là rất nhiều sự kiện lớn nhỏ đã diễn ra trên cả nước, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng trong nước cũng như quốc tế. Di sản văn hóa ngày càng hiện diễn rõ nét trong đời sống và được nhìn nhận như những món ăn tinh thần không thể thiếu trong thời đại ngày nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Thư