Di tích bị “trẻ hoá”, biến dạng sau trùng tu, trách nhiệm thuộc về ai?

Tại phiên chất vấn, đại biểu nêu vấn đề, trong thực tế hiện nay, tình trạng di tích bị “trẻ hóa”, biến dạng sau trùng tu, tôn tạo ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết giải pháp căn cơ nhằm khắc phục trước mắt và định hướng lâu dài để giải quyết vấn đề này?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, quy định hiện hành về đầu tư tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử đã phân cấp cho chính quyền địa phương sở tại. Các dự án này đều xuất phát từ địa phương: địa phương lập, trình dự án cho cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm chủ đầu tư. Bộ chỉ thẩm định về trường hợp xâm hại di tích.

Diệu Linh