Có quy định về phương pháp quy hoạch nhưng địa phương vẫn lúng túng khi thực hiện

Ngày 4/03, cho ý kiến tại buổi giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành”, các thành viên đoàn giám sát cho rằng, đã có nhiều khái niệm, phương pháp, cách thức tiếp cận mới được đặt ra trong Luật Quy hoạch nhưng các địa phương vẫn lúng túng khi áp dụng trên thực tế.

Theo báo cáo bổ sung của Bộ Kế hoạch và đầu tư, quá trình soạn thảo, ban hành Nghị định số 37 hướng dẫn Luật Quy hoạch phải qua 15 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quốc gia rất chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành quy hoạch. Đề nghị báo cáo làm rõ hơn nguyên nhân trong việc chậm trễ đối với công tác này. Một số ý kiến cho rằng việc lựa chọn đơn vị tư vấn rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng quy hoạch. Do vậy, cần phải chủ động được năng lực của đơn vị tư vấn. 

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn Hoá, Giáo dục của Quốc hội: “Các bộ đều đánh giá đúng tiến độ nhưng soi ra từ kết luận của Uỷ ban TVQH thì chậm, nguyên nhân là do lựa chọn tư vấn. Lựa chọn đơn vị tư vấn: viện từ chối vì quá tải … tư vấn là một bên rất quan trọng để hình thành”

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ lập quy hoạch tỉnh chậm là sự tích hợp rất nhiều loại quy hoạch. Theo báo cáo trước đó của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc tích hợp nội dung trong quy hoạch tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể nội dung tích hợp, bản đồ tích hợp, cơ sở dữ liệu khi tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thiếu hướng dẫn cụ thể. Trước băn khoăn về sự phù hợp trong lựa chọn danh mục các quy hoạch được tích hợp, Bộ Kế hoạch và đầu tư giải trình việc áp dụng phương pháp tích hợp này trong thực hiện quy hoạch.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong quy định của Luật Quy hoạch đã nói rõ về phương pháp tích hợp, cũng có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tuy nhiên nếu một số bộ, đơn vị không nỗ lực tiếp cận, sẽ vẫn dẫn đến lúng túng, hạn chế trong việc thực hiện công tác quy hoạch.
 

Thực hiện : Dương Dung Khắc Phục Thanh Nga Sỹ Cường