Bổ sung cung cấp thiết bị an ninh mạng là kinh doanh có điều kiện

Bổ sung dịch vụ cung cấp thiết bị bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để Bộ công an thực hiện nhiệm vụ là đề xuất của Bộ Công an trong nội dung một luật sửa 8 Luật tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ thực tiễn kiểm tra trực tiếp tại 26 bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương có hệ thống thông tin quan trọng về an ninh Quốc gia, đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc phần mềm gián điệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các lỗ hổng bảo mật trên là chưa có hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; có nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp an ninh mạng không đủ năng lực. Tuy nhiên trong Luật An toàn thông tin năm 2015 cũng chưa quy định việc quản lý công tác bảo vệ an ninh mạng

Ông LƯƠNG TAM QUANG, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, khi rà soát phần mềm y tế quản lý tiêm chủng, các đơn vị Bộ Công an và các cơ quan chức năng kiểm tra đã phát hiện có sơ hở; đề xuất, khắc phục các thiếu sót trong phần mềm quản lý lưu trữ thông tin cá nhân, phục vụ quy định 1 App quản lý dữ liệu tiêm chủng.

Bộ Công an đề xuất UBTVQH xem xét dịch vụ cung cấp thiết bị bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư trong dự án Luật sửa đổi lần này, nhằm giúp bộ công an thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phù hợp trong giai đoạn hiện nay về chiến lược bảo vệ ANQG. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Đây là đề xuất hợp lý trong bối cảnh hiện nay về an toàn, an ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Công an trình Chính phủ bổ sung nội dung này theo quy trình xây dựng pháp luật.
 

quảng cáo