Điểm lại những lần Chính phủ Mỹ đóng cửa

Tổng thống Joe Biden đã thông qua đạo luật chi tiêu tạm thời nhằm tránh kịch bản chính phủ Mỹ phải đóng cửa chỉ vài giờ trước khi tới hạn chót. Tuy nhiên kể từ năm 1976 tới nay, Chính phủ Mỹ đã có hơn 20 lần đóng cửa vì không còn ngân sách hoạt động.

Trước những năm 1980, việc chính phủ liên bang tiếp tục vận hành ngay cả khi dự thảo ngân sách chưa được Quốc hội thông qua là điều rất bình thường. Tuy nhiên, vào năm 1980 và 1981, Bộ trưởng Tư pháp khi đó đã chỉ rõ: việc Chính phủ tiêu tiền mà không có sự chấp thuận của Quốc hội là bất hợp pháp.

Kể từ đó, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa mới chính thức được tính đến, thông thường chỉ kéo dài vài ba ngày nhưng lần Chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất là từ cuối năm 2018 tới đầu năm 2019, kéo dài tổng cộng 34 ngày, dưới thời Tổng thống Donald Trump và liên quan tới vấn đề kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico. 

Ở quy mô quốc gia, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ tác động trực tiếp tới nền kinh tế lớn nhất thế giới, cản trở tăng trưởng và thúc đẩy sự bất ổn, đặc biệt nếu chúng kéo dài. Cái giá phải trả bao gồm tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tăng chi phí vay. Theo ước tính của Ernst & Young, mỗi tuần Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 6 tỷ USD và làm giảm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 0,1 điểm phần trăm trong quý IV năm 2023.

Mặc dù đã tránh được kịch bản xấu nhất xảy ra, tuy nhiên cơ quan lập pháp và hành pháp Mỹ đã phải chấp nhận phương án dự luật chi tiêu tạm thời không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine. 

Q.T