Điểm mù giao thông: Khuất tầm nhìn, phóng thẳng xe vào biển quảng cáo

Chỉ có may mắn mới giúp thanh niên điều khiển xe máy và tài xế ô tô không đâm vào nhau. Tránh được ô tô nhưng thanh niên điều khiển xe máy cũng đã bị đâm vào một biển quảng cáo bên đường một cách không mong muốn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thực hiện : Lê Huy