Điểm mù giao thông: Họa từ điện thoại mà ra

Đang đi bình thường với một tốc độ chậm rãi nhưng lái xe ô tô gắn camera hành trình vẫn lĩnh trọn cú đâm của xe hợp đồng. Nguyên nhân được cho là vì lái xe hợp đồng đang mải nhìn điện thoại.

Đây cũng là một tình huống thường xuyên bắt gặp với các lái xe hợp đồng phải liên tục để ý đến điện thoại thông báo nhận lịch xe và địa điểm đón khách qua điện thoại. Chỉ một giây không để ý thì tai nạn có thể xảy ra ngay sau đó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy