Điểm mù giao thông: Lạng lách, học sinh đi xe máy kẹt giữa xe khách và ô tô

Để đi nhanh hơn mọi người, cậu học sinh đã luồn lách giữa các dòng xe và khi va vào đuôi một ô tô con thì ngã ra đường tiếp tục va chạm với một xe khách. Chiếc xe máy bị cán qua bánh xe khách còn người nằm trước đầu xe máy thì may mắn không sao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Huy