Điểm mù giao thông: Lao xuống vệ đường vì tránh ô tô vượt ẩu

Mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ một pha vượt hết sức cẩu thả của một tài xế ô tô con. Khi sẵn sàng lấn làn và đối đầu tất cả các phương tiện đối diện, đáng trách hơn là lái xe không hề có động thái giảm tốc hay né tránh nào với các phương tiện khác. Và trước tình thế nguy hiểm, người điều khiển xe máy không còn lựa chọn nào khác là phải điều khiển xe xuống mé đường để né cú đâm.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Lê Huy