Điểm mù giao thông: Tai nạn từ kỹ năng lái xe kém

Ngay cả khi xinhan cho xe khác, mọi người rõ ràng không nên đứng ở khoảng cách quá gần trước đầu hoặc sau đuôi xe, để phòng ngừa tình huống lái xe đạp nhầm chân phanh với chân ga. Ở khoảng cách gần và có những vật dụng khác như tường rào, bục đường bê tông sẽ rất khó tránh và gặp chấn thương.

Nhưng có lẽ điểm lưu ý nhất vẫn là không nên quá tin tưởng vào trình độ của các lái mới chưa có đủ kỹ năng điều khiển phương tiện.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy