Điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần

Được tin đồng chí Lý Khắc Cường, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa XVII, XVIII, XIX, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã từ trần, ngày 30/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và gia quyến đồng chí Lý Khắc Cường.

Điện chia buồn khẳng định, đồng chí Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “100 năm lần thứ nhất”, xây dựng toàn diện xã hội khá giả của Trung Quốc, đồng thời có đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của đồng chí Lý Khắc Cường đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam