Diễn đàn ACCA Châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội: Cuộc trò chuyện tiên phong cho một tương lai bền vững

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero, sáng 28/5 tại Hà Nội, Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức diễn đàn Đối thoại Châu Á Thái Bình Dương 2024 với chủ đề Thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Đây là năm đầu tiên ACCA lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức, với 500 đại biểu tham dư tới từ các nước gồm Anh, EU, Singapore, Malaysia, Úc, New Zealand …và Việt Nam. Trong vòng 2 ngày của sự kiện, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các chủ đề “tăng trưởng cùng nhau thông qua hợp tác”, “từ nâu sang xanh - đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu”, công nghệ và đổi mới - yếu tố thúc đẩy tương lai của ngành nghề kiểm toán và giáo dục bền vững, các cách thức tiếp cận thực tiễn về đổi mới số trong ACCA.

Thông qua diễn đàn, ACCA mong muốn góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để đưa Việt Nam trở thành một trong những hình mẫu về tăng trưởng xanh, thực hiện tốt các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Như Huỳnh