Diễn đàn kinh tế: 3 năm EVFTA - để Việt Nam tận dụng tối đa các lợi ích

Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, quan hệ thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do với 60 nền kinh tế. Các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng tiếp cận thị trường toàn, cầu kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu - EVFTA, sau hơn 3 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, quan hệ kinh tế thương mại đã thực sự trở thành điểm sáng trong bức tranh hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu với mức tăng trưởng hai con số,

Tuy nhiên, giá trị và lợi ích mà các doanh nghiệp Việt Nam thu được từ hoạt động xuất khẩu vẫn còn hạn chế khi mà thị phần của hàng hóa Việt trên thị trường EU sau 3 năm vẫn chỉ chiếm khoảng 2%. Đâu là hiệu quả của hiệp định đối với thương mại song phương, những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp gặp phải?

Cùng đồng hành với chương trình Diễn đàn Kinh tế hôm nay là khách mời PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!