Diễn đàn kinh tế: Chính sách tài khóa - Trợ lực doanh nghiệp phục hồi

Việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về chính sách tài khóa, đặc biệt là các giải pháp về thuế trong 4 năm qua đã góp phần tích cực giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 đã chuyển biến tích cực, song khó khăn, rủi ro được dự báo vẫn còn tiếp diễn. Do vậy, hàng loạt chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí tiếp tục được đề xuất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương